Działka na sprzedaż Sprzedaż

miński, Halinów, Stary Konik
4 150 000 PLN
349 PLN /m2
  • Cena 4 150 000 PLN
  • Powierzchnia 11 885 m2
  • Cena za m2 349 PLN

Opis oferty

Działka budowlana o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym w Starym Koniku, gmina Halinów.
Działka ma powierzchnię 11 885m2 i kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach: 90m - długość i 115m - szerokość. Przy działce prąd. Dojazd drogą gminną.
Działka płaska, pusta. Dobry dojazd do Trasy Terespolskiej; blisko wjazd na autostradę A2.
Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową. Podstawowe założenia planu:
1) dopuszcza się podział terenu na działki pod warunkiem dostosowania wielkości i kształtu działek do sposobu ich zagospodarowania oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów zgodnie z przepisami szczególnymi oraz zachowaniem min. 30% powierzchni biologicznie czynnej dla każdej działki,
2) wydzielane działki nie mogą tracić wartości użytkowych oraz winny mieć zapewnione odpowiednie dojazdy i dostęp do infrastruktury technicznej,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych obiektów kubaturowych wyznacza się wzdłuż linii usytuowanej min.5,0m od ogrodzenia całego terenu, linie zabudowy dla poszczególnych działek zostaną ustalone na podstawie przepisów szczególnych w procesie otrzymywania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) nakazuje się ograniczenie wysokości zabudowy do 12,0 m od poziomu terenu do kalenicy lub przy dachach płaskich do najwyższego punktu ścian zewnętrznych,
5) zakazuje się lokowania funkcji chronionych i mieszkaniowych,
6) zagospodarowanie terenu nie może powodować zanieczyszczenia wód gruntowych, gruntu w obszarze i na terenach przyległych,
7) na terenach własnych działek należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych dla pracowników i użytkowników, 8) na terenie każdej działki należy wydzielić odpowiednie miejsce na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opróżnianych okresowo w miarę potrzeb do zakładów utylizacji na podstawie stosownych umów indywidualnych lub zbiorowych.
Działkę można podzielić, ale sprzedawana jest w całości.
Nieruchomość objęta promocją "Kupujący nie płaci prowizji".
Zapraszam do kontaktu!


Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników. więcej

Informacje

Numer oferty1141
Typ transakcjiSprzedaż
Cena4 150 000 PLN
Powierzchnia11 885 m2
Cena za m2349 PLN / m2
Typ działkiprzemysłowa
Przeznaczenieprzemysłowo-usługowa
Szerokość115
Długość90
Typ drogipolna
Forma własnościwłasność
Prądjest
Warunki zabudowyaktualny mpzp.
Wygląd działkiteren płaski

Informacje dodatkowe

  • Wypis z planu zagosp.

Lokalizacja