SZUKASZ DOBREGO GEODETY? NIE MOGŁEŚ TRAFIĆ LEPIEJ!

Świadczymy usługi geodezyjne od 1968 roku.

Usługi z zakresu geodezji i kartografii to podstawowy profil działalności naszej firmy. Ich odbiorcami są zarówno klienci indywidualni, jak firmy i administracja publiczna. Zaspokajamy w tym zakresie potrzeby inwestorów, projektantów, wykonawców i administracji. Wykonujemy geodezyjne opracowania do celów prawnych, mapy do celów projektowych, obsługujemy budowy, a także wykonujemy precyzyjne pomiary inżynierskie. Jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom prawie każdego klienta.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego – 509 86 68 61 przez formularz lub mailowego.

Wykonujemy pomiary i opracowujemy różnego rodzaju mapy sytuacyjno – wysokościowe i mapy do celów projektowych. Posługujemy się różnymi technikami pomiarowymi: od tradycyjnych, wykorzystujących tachimetry elektroniczne, poprzez pomiary satelitarne czasu rzeczywistego, Mapy opracowujemy w technologii numerycznej. Naszym klientom przekazujemy je w tradycyjnej postaci wydruków i w postaci numerycznej. Najczęściej stosowane formaty to pliki typowe dla programów CAD, "pdf" oraz rastrowe.

Wykonujemy różnego rodzaju prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe, uwzględniające rachunek ekonomiczny. Wskazujemy kolizje realizowanych obiektów z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu.

Inwentaryzujemy i sporządzamy wymaganą prawem geodezyjną dokumentację powykonawczą dla różnego rodzaju obiektów: budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury, pozostałych elementów zagospodarowania terenu itp. Stosujemy różnorodne, zawsze dostosowane do wymaganej dokładności, techniki pomiarowe. Dokonujemy aktualizacji danych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wynikającej z zakończenia procesu inwestycyjnego.

Prowadzimy obsługę geodezyjną różnego rodzaju inwestycji: budownictwa mieszkaniowego, usługowego, biurowego, handlowego, przemysłowego, hydrotechnicznego, dróg i mostów, sieci uzbrojenia terenu, w tym przewodów wysokociśnieniowych dużej średnicy itp. Dysponujemy wysokiej jakości, nowoczesnym sprzętem pomiarowym umożliwiającym szybką realizację zadań z zastosowaniem różnych technologii. Posiadane pakiety zaawansowanego oprogramowania umożliwiają błyskawiczne zasilanie zarówno instrumentów pomiarowych danymi, jak też planu koordynacyjnego wynikami pomiarów w terenie.

Projektujemy, stabilizujemy i dokonujemy pomiaru sieci obserwacyjnych monitorujących przemieszczenia poziome, pionowe oraz odkształcenia budynków, budowli oraz powierzchni terenu. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne. Dysponujemy precyzyjnymi instrumentami umożliwiającymi wykonywanie zadań o najwyższej precyzji. Stosowane oprogramowanie zapewnia wysoką wiarygodność otrzymanych wyników. W razie potrzeby sieci stabilizujemy znakami z wysokiej jakości materiałów, trwałymi i estetycznymi.

Wykonujemy pomiary, dokonujemy obliczeń objętości oraz bilansujemy wielkość prac ziemnych. Stosujemy różnorodne techniki pomiarowe od tradycyjnych, poprzez techniki satelitarne. Stosowane przez nas oprogramowanie umożliwia tworzenie modeli numerycznych wieloma metodami, dzięki czemu prace obliczeniowe zapewniają wysoką wiarygodność. Szczególnie polecamy dającą rewelacyjne rezultaty inwentaryzację metodą fotogrametryczną, wyjątkowo przydatną przy obliczaniu objętości hałd i składowisk, zwłaszcza materiałów sypkich.

Dokonujemy obmiarów powierzchni i kubatury w lokalach i budynkach różnego przeznaczenia: mieszkaniowych, usługowych, biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, itp. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem zapewniającym niezawodny, szybki i precyzyjny pomiar z automatyczną rejestracją wyników pomiaru. Stosowane oprogramowanie umożliwia szybkie obliczenie poszukiwanych wielkości oraz sporządzenie rysunku w formie numerycznej. Dokumentację z wykonanych prac przekazujemy naszym klientom zarówno w formie tradycyjnej jak i numerycznej w postaci plików oprogramowania typy CAD czy też "pdf".

Dokonujemy czynności badania stanu prawnego nieruchomości. Określenie tego stanu to jeden z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Stan prawny nieruchomości jest ogółem praw zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną.

Profesjonalnie wykonujemy podziały nieruchomości, dbając o optymalny kształt i układ nowych działek, mając na uwadze ich przyszłe zagospodarowanie lub, w przypadku sprzedaży, optymalizację zysków.

Wykonujemy wznowienia znaków granicznych nieruchomości. Czynności te wykonuje się w oparciu o dokumenty, pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, przechowywane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W przypadku braku takich dokumentów konieczne jest postępowanie rozgraniczeniowe.

Wykonujemy rozgraniczenia, polegające na ustaleniu spornych granic nieruchomości. Nasz biegły sądowy z zakresu kartografii dla Warszawy i Siedlec pomaga w najbardziej zawiłych sprawach.

Realizujemy pomiary z wykorzystaniem satelitarnych systemów nawigacyjnych. Stosowany przez nas sprzęt współpracuje z amerykańskim systemem GPS, rosyjskim GLONASS. Wykonujemy pomiary i obliczenia wszystkimi stosowanymi metodami: od metody statycznej po metody kinematyczne czasu rzeczywistego.

Korzystamy ze sprzętu geodezyjnego wiodących producentów, wysokiej jakości i precyzji, systematycznie poddawany badaniom sprawności metrologicznej i konserwacji.

Zapewniamy sprawne wykonanie powierzonych zleceń i atrakcyjne ceny.

Na wiarygodność i rzetelność naszej firmy wpływa wieloletnie doświadczenie oraz stabilna sytuacja ekonomiczna.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!