Katarzyna Milewska
asystent do spraw nieruchomości