Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.       Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest BON Milewscy sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 73.

2.       Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem agenta biura, podpisanie umowy pośrednictwa, rozliczenie z biurem nieruchomości, realizacja wymogów księgowo-podatkowych)

- marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących (np. kredyty w banku)

- wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta

- subskrypcji newslettera – za zgodą klienta

3.       Dane osobowe klienta będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro notarialne, biuro księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych - Otodom, Szybko.pl, Domiporta, Facebook).

4.       Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń)

Art.6 ust.1 lit.a,b,f

5.       Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (1 rok, licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)

6.       W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z klientem zawarta, dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych.

7.       Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy przedwstępnej i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

8.       Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9.       Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami. Zgłoszenia należy kierować pod adres: biuro@milewscy.net.

10.   Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

11.   Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.

12.   Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4) w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunku klienta.

13.   Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Oświadczenie oraz wyrażenie zgody:

1) Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej.

2) Na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

- otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną,

- subskrypcji newslettera,

- otrzymywania informacji marketingowych.